MENÜ


İlk yardım çantası

Zübeyde Özkan - 15/09/2021 3642 0 Yorum
İlk yardım çantası

İlk yardım uygulamaları için, evde, okulda, iş yerinde, arabalarda, fabrikada, havaalanında, tren istasyonlarında ve diğer tüm aklımıza gelebilecek her yerde ilk yardım çantası bulundurulması gerekmektedir. İlk yardım çantası direkt bir ısı kaynağından ve çocukların erişebileceği yerden uzak, ne çok nemli ne de kuru bir yerde tutulmalıdır. Mutfak ya da banyo ilk yardım çantasının bulundurulması için uygun bir ortam değildir. Evde yaşayanların ilk yardım çantasının nerede olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanılan malzemelerin sayılarını yeniden tamamlamak ve yerine koymak çok önemlidir. Son kullanma tarihi olan ve tüketilen malzemeleri yenilenmeli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Profesyonel İlk Yardım Çantası Nedir?
Profesyonel ilk yardım çantası, olası bir acil durumda işyeri hekiminin veya sağlık görevlisinin ambulans gelene kadar gerekli müdahaleyi yapabilmesi için özel olarak hazırlanmış bir üründür. Tasarımı, uluslararası standartlarda yapılmıştır. Hiçbir şeklinde su geçirmemektedir.

Cinsi - Miktarı

 • Sargı Bezi 6 Adet
 • Gazlı Bez 6 Adet
 • Üçgen Bandaj 2 Adet
 • Baticon 2 Adet
 • Flaster 2 Adet
 • Çengelli İğne 4 Adet
 • Makas 1 Adet
 • Yara Bandı 2 Adet
 • Alm. Yanık Örtüsü (İthal Avusturya Malı) 1 Adet
 • Eldiven 16 Adet
 • El Feneri (Led Işıklı) 1 Adet
 • Parmak Ateli 4 Adet
 • Serum 1 Adet
 • Airway (Yetişkin) 1 Adet
 • Airway (Bebek) 1 Adet
 • Şırınga 2 Adet
 • Bistüri Ucu 2 Adet
 • Anestol 1 Adet
 • 6 lı Bandaj 2 Adet
 • 8 li Bandaj 2 Adet
 • Boyunluk (İthal) 1 Adet
 • Atel 1 Adet
 • İlk Yardım El Kitabı 1 Adet

Araç İçi Zorunlu İlk Yardım Çantası Nedir?
İçişleri bakanlığı 26 Eylül 2006 tarihinde yayınladığı ve bu tarihte yürürlüğe giren yönetmelikle, araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilk yardım çantasının içeriğini değiştirmiştir. Çanta içerisinde bulunması gerekenler ve yönetmeliğin orijinalini internet sitemizden bulabilirsiniz. Bu çanta acil bir durumda hekim, sağlık görevlisi ve ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.
Tasarımı, uluslararası standartlarda yapılmıştır. Hiçbir şeklinde su geçirmemektedir. İçeriği ve kendisi 1. Sınıf malzeme kullanılarak üretilmiştir.

Cinsi - Miktarı

 • Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
 • Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50’lik kutu) 1 Kutu
 • Üçgen sargı 3 Adet
 • Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet
 • Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
 • Çengelli İğne 10 Adet
 • Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet
 • Esmark bandajı 1 Adet
 • Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet
 • Yara bandı 10 Adet
 • Alüminyum yanık örtüsü (Avusturyadan İthal) 1 Adet
 • Tıbbı eldiven 2 Çift
 • El feneri (Led Işıklı) 1 Adet

Araç İçi Zorunlu İlkyardım Çantası Yönetmeliği
26 Eylül 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26301
Yönetmelik
İçişleri Bakanlığından:
Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları ve sürücülerin sağlık şartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler (Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri)
MADDE 10 – (1) Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur.

Cinsi - Miktarı:

 • Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
 • Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50’lik kutu) 1 Kutu
 • Üçgen sargı 3 Adet
 • Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet
 • Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
 • Çengelli İğne 10 Adet
 • Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet
 • Esmark bandajı 1 Adet
 • Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet
 • Yara bandı 10 Adet
 • Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet
 • Tıbbı eldiven 2 Çift
 • El feneri 1 Adet
 • Cezai işlemler

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.
(2) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklere uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 12 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.
 

Yorum Yaz

Uyarı: Ad Soyad 3 ile 25 karakter arasında olmalıdır!
Uyarı: Geçersiz e-posta adresi!
Uyarı: Yorum Metni 25 ile 1000 karakter arasında olmalıdır!
İlk Yardım (97)
Bizden Haberler (3)

Benzer Yazılar

İlk yardım nedir?

Yaşamımız boyunca çeşitli yaralanmalar, hastalıklar, kazalar ve diğer ani durumlar gibi yaşamı tehdi..

İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlk yardım gerektiren durum ani solunum ve kalp durmasından tutun, kanama, yaralanma, yanık, sıcak ç..

İlk yardımın ABC’si nedir?

İlk yardımın ABC’si ; hastanın bilinç kontrolünden hemen sonra kontrol edilmesi gereken önemli uygul..

İlk yardımcı ambulans gelene kadar neler yapmalıdır?

Yaşanılan durum ne olursa olsun ilk yardımcı sağlık personelinin müdahalesinden önce olay yerinin gü..

112 acil yardım numarasının aranması

112 acil yardım numarasının aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir? Hayat kurtarmak için olay..

Kütük yuvarlama tekniği

Kütük yuvarlama tekniği; baş-boyun ya da omurga yaralanmasından şüphelenilen tüm hastalara uygulanır..

Kurtarma iyileşme derlenme pozisyonu

Bilinci kaybolan bir hastada tüm kaslar paralize olur (gevşer). Böylece tüm kaslarla birlikte dil ka..

Hasta ve yaralının değerlendirmesi

Yüksek bir stres ve panik ortamının yoğun olduğu acil durumlarda olay yerinde hızlı bir şekilde nele..

Olay yerinin değerlendirmesi

Olay Yerinin Değerlendirilmesi Ve Güvenli Hale Getirilmesi İlk Yardımcı hasta/yaralıya müdahale etm..

İlk yardımın hukuksal boyutu

Türk Ceza Kanununun dördüncü (Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali) bölümüne ..

Alerji ve anafilakside ilk yardım

Alerjik Reaksiyon Nedir? Alerjik reaksiyon; bazı böcek ısırmaları ve sokmaları, arı sokmaları, yer ..

Kalp krizinde ilk yardım

Kalp krizinde ilk yardım konusu ele alınırken genel olarak göğüs ağrıları hakkında temel bir bilgiye..

Yabancı cisim batmalarında ilk yardım

Görünüşte aldatıcı olan yaralanmalar genellikle delici/kesici ve sivri aletlerle olan yaralanmalardı..

Duman (Karbon Monoksit) zehirlenmesi

Karbon monoksit (CO), hidrokarbon yanması sonucu oluşan kokusuz, tatsız, renksiz, rahatsız edici olm..

Sıcak çarpmasında ilk yardım

Sıcak çarpmasında ilk yardım uygulamasında hastaya doğru ve hızlı bir şekilde müdahale edilmezse ölü..

Alkol zehirlenmesinde ilk yardım

Alkol zehirlenmesi en sık karşılaşılan zehirlenme türlerindendir. Kaçak olarak üretilen ve piyasaya ..

Arı sokmalarında ilk yardım

Arı Sokmalarında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır? Eğer alerjik bünyeliyseniz arı sokmaları sizin için bü..

Mantar zehirlenmesinde ilk yardım

Zengin coğrafyamız üzerinde bir çok bitki türleriyle birlikte bir çok çeşitte mantar türleri de yeti..

menu