MENÜ


Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulanlar

Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul’daki en eski ve köklü ilk yardım eğitim merkezlerinden biridir. Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi kurulduğu günden beri en iyi  hizmeti en iyi şartlarda ve kalitede müşterilerine sunmayı kendine ilke edinmiştir.

Her yıl İstanbul’da en fazla ilkyardım eğitimi veren eğitim merkezi olup bugüne kadar   15.000’den fazlaya kişiye temel  ilk yardım eğitimi, 5.000 kişiden fazla kişiye de ilk yardım güncelleme eğitimi vermiştir.

Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi hizmet kalitesini  her zaman daha ileriye taşımayı kendine hedef koyarak sürekli bir gelişim içindedir.

Bu gelişimini sürdürmek ve kayıt altında tutmak için sektörde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almış sayılı işletmelerden biridir.
İstanbul’daki büyük kurumsal  sanayi şirketlerinin her zaman eğitimde tercihi Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi olmuştur. Bunu şirketimizin referanslar bölümünden de görebilirsiniz.

Kurumsal şirketlerin temel ilk yardım eğitimi, ilk yardım güncelleme eğitimi, temel yangın eğitimi, acil durum eğitimi, yangın ve acil durum tatbikatları, yüksekte güvenli çalışma eğitimi, kapalı alanlarda güvenli çalışma eğitimi, kimyasallarla güvenli çalışma eğitimi, ergonomi eğitimi Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi’nin alanlarında uzman eğitmenleri tarafından verilmektedir.

İstanbul’da ilk yardım eğitici eğitimide veren önde gelen eğitim merkezlerinden biri olan Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi, eğitmenlerini de gerektiğinde kendi yetiştirmektedir.

Eğitim ihtiyaçlarında kurumsal şirketlerin her zaman yanında olan ve onlara özel çözümler üreten Renk İlk Yardım Eğitim Merkezi, bu özelliklerinden dolayı, şirketlerin eğitim ihtiyaçlarında ilk tercihi  olmaktadır.

Sağlık personeli olmayan ilkyardımcının yaptığı ilkyardım müdahalesinde hiçbir araç gereç kullanılmaz.

İlk yardım eğitimi almış kişilerin sertifikası, ilk yardım müdahalesi yapabilmek için her yerde geçerlidir.

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Hasta / yaralı taşıma teknikleri

Bir kaza anında veya hayati tehlike yaratan olaylarda, ani rahatsızlık geçiren hastalarda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması, hasta veya kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanmadan olaya müdahale edebilmeyi, olay ile ilgili yardım çağırmak için doğru yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretmek ilk yardım eğitimi amaçlarındandır.

İlk yardım eğitici eğitimini sağlık personeli olan, doktor, hemşire, paramedik, ATT, biyolog, eczacı, veteriner ve iki yıllık sağlık meslek yüksek okullarından mezun olmuş kişiler alabilir.

Herhangi bir kaza ya da yaralanma olayından sonra sağlık ekiplerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayat kurtarmak amacıyla ya da durumun daha kötüye gitmesini engellemek için olay yerinde elde bulunan imkanlarla ilaçsız olarak yapılan ilk müdahalelerdir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurulması zorunludur.

İlk yardımı yapan kişi soğukkanlılığını korumalı, etraftaki kalabalığı iyi bir şekilde organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmelidir. Uygun gördüğü kişiyi hastanın durumuna göre ambulansı çağırmakla görevlendirebilmeli ve yine olay yerinin durumuna göre itfaiye gibi kuruluşlardan yardım alınması için uygun kişilerden destek almalıdır. 
İlk yardım esnasında hastanın öncelikle;
Hava yolunun açılması
Solunumun kontrolü ve gerekiyor ise düzeltilmesi
Dolaşımın kontrolü ve gerekiyor ise düzeltilmesi 
İşlemleri yapılmalıdır.

İlk yardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu diplomasına sahip olması gerekir. Kursiyerlerin eğitim boyunca derse katılımı zorunludur. Eğitim süresi toplam 16 saattir. Eğitim sonunda sertifikaya hak kazanabilmek için ise Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek olan sınavda başarılı sayılmak gerekir.

Sınav teorik ve uygulama olmak üzere 2 aşamalıdır. 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için her iki aşamadan da 85 ve üzerinde puan almak gereklidir. Yazılı (teorik) sınavda 40 soru sorulur ve kişinin en fazla 6 yanlış hakkı vardır. 1. aşamada başarılı olamayan adaylar 2. oturuma katılım hakkını elde edemezler. 2. aşamada ise uygulama sınavına tabi olurlar.

Sınavlarda başarılı olamayan kursiyerler 1 ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. 2. sınavda da başarı sağlayamaz ise, yetki belgesi / sertifika verilmez. Ancak kişi talep ederse kurum tarafından eğitime katıldığına dair yazı gönderilir. 3. sınav hakkı olmayan kursiyerin tekrar sınava katılabilmesi için yeniden eğitim alması gerekir.

İlk yardım sınavına başvuruları İl Sağlık Müdürlüğüne sizin adınıza biz yapmaktayız.

İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde yenileme / güncelleme eğitimi alınması gerekir. Eğer bu süre aşılırsa sertifika iptal olur. Yeni baştan eğitim almak gerekir. Yenileme eğitimine katılan kişilerin sertifikaları belge geçerlilik süresi kadar uzatılmış olur.

İlk yardımda iğne, ilaç, serum vb. kullanılmaz.

İlk yardım eğitimlerini Renk İlk Yardım Eğitim kurumunda alabileceğiniz gibi, dilerseniz işletmenize gelerek de çalışanlarınıza eğitimi sunabiliriz. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

İlk yardım eğitici eğitimi 40 saatlik bir eğitimdir. Eğitimi;

 • Tıp doktorları
 • Diş doktorları
 • Eczacılar
 • Diş teknikerleri
 • Hemşireler
 • Veterinerler
 • Paramedikler
 • Podologlar
 • Diyetisyenler
 • Biyologlar
 • Klinik Psikologlar
 • Ebeler
 • Emekli Sağlık Çalışanları
 • Acil Tıp Teknisyenleri
 • Sağlık Meslek Lisesi Mezunları
  gibi tüm sağlık çalışanları katılabilirler.

Sınav 4 aşamadan oluşmaktadır. Sınavda

 1. Aşamada temel ilk yardım teorik sınavı yapılır.
 2. Aşamada eğitim becerileri teorik sınavı yapılır.
 3. Aşamada temel ilk yardım uygulama sınavı yapılır.
 4. Aşamada eğitim becerileri uygulama sınavı yapılır.
  Sınavda başarılı sayılabilmek için her aşamada en az 85 ve üzeri puan almak gerekir.
 • Tüm ilk yardım eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak görev alabilirsiniz.
 • Ön lisans ya da lisans mezunu iseniz sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.
 • İlk yardım eğitim merkezi açabilir, mesul müdürlük yapabilirsiniz.
 • İlk yardım sınavlarında gözetmen olarak çalışabilirsiniz. (Kamuda görev alanlar)
 • Özel ve katılım belgeli ilk yardım kursları düzenleyebilirsiniz.
 • Cankurtaranlara ve antrenörlere ilk yardım eğitimi verebilirsiniz. 
menu