MENÜ


Turnike Nasıl Uygulanır?

Zübeyde Özkan - 22/10/2021 2637 0 Yorum
Turnike Nasıl Uygulanır?

1. İlkyardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır.

2. Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır.

3. Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir.

4. Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır.
    • Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir.
    • Kanama durana kadar sert cisim döndürülür.

5. Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit edilir.
6. Hasta/yaralının elbisesinin üzerine, adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğnelenir,
7. Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T” harfi yazılır.
8. Hasta/yaralı pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır.
9. Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.
    • Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı.
    • Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı.
    • Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.
    • Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
    • Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
    • Turnike uygulamasının yapıldığı saat ve dakika bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı.
    • Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli.
    • Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.
    • Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz.
    • Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

Yorum Yaz

Uyarı: Ad Soyad 3 ile 25 karakter arasında olmalıdır!
Uyarı: Geçersiz e-posta adresi!
Uyarı: Yorum Metni 25 ile 1000 karakter arasında olmalıdır!
İlk Yardım (97)
Bizden Haberler (3)

Benzer Yazılar

Çocuklarda temel yaşam desteği

Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur, Çocuğun omuzlarına dokunup "iyi misiniz?" di..

Temel yaşam desteği

Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksije..

Genel ilk yardım bilgileri

İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerini..

Covid-19 kapsamında ilk yardım eğitimlerinde alınması gereken önlemler

Ülkemizde Koronavirüs (Covid 19) salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler  doğrultusun..

Alerji ve anafilakside ilk yardım

Alerjik Reaksiyon Nedir? Alerjik reaksiyon; bazı böcek ısırmaları ve sokmaları, arı sokmaları, yer ..

Tam Tıkanması Olan Yetişkin Birine Hemlich Manevrası Nasıl Yapılır?

Tam tıkanma belirtileri: Nefes alamaz, Acı çeker, ellerini boynuna götürür, Konuşamaz, R..

Turnike Hangi Durumlarda Uygulanır?

Turnike dört durumda uygulanır Çok sayıda yaralınınbulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı ..

menu