MENÜ


HP i3


Teşekkürler

Başvuru talebiniz başarıyla alındı. Ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Başvuru Formu

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)


Eğitimin Süresi:
İlk yardım eğitici eğitimi toplamda 5 gün sürmektedir. Eğitimin ilk 2 günü temel ilk yardım eğitimi, diğer 3 günü eğitim becerileri eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim becerilerinde yetişkin eğitimi, yetişkin eğitiminde etkili sunum hazırlama teknikleri bağlamında eğitmenliğe hazırlık yapan katılımcılar, kendi sunumlarını hazırlayıp sunmaktadırlar. Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

Eğitim Yeri ve Tarihleri:
Bireysel: Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

Eğitmenler ve Özellikleri:

Eğiticilerimiz eğitim ve ilk yardım konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından yapılmaktadır.

Eğitimin Kapsamı:

Temel İlk Yardım Eğitimi

 1. Genel ilk yardım bilgileri
 2. Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 3. Temel yaşam desteği
 4. Hava Yolu Tıkanıklığı
 5. Kanamalarda ilk yardım
 6. Yaralanmalarda ilk yardım
 7. Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
 8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 9. Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 10. Zehirlenmelerde ilk yardım
 11. Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 12. Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 13. Boğulmalarda ilk yardım
 14. Hasta/Yaralı taşıma teknikleri

Eğitim Becerileri Eğitimi

 1. İletişim becerisi
 2. Klinik eğitime yaklaşım
 3. Olumlu eğitim atmosferi yaratma
 4. Görsel işitsel araçları hazırlama ve kullanım
 5. İnteraktif eğitim teknikleri kullanma
 6. Yeterliliğe dayalı eğitimde yetiştiricilik
 7. Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma

İlk yardım eğitici eğitimi için; ilk yardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

 • İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimine Kayıt Olmak İçin Gerekli Evraklar:

  1. Kimlik fotokopisi
  2. Diploma aslı ve fotokopisi (“aslı gibidir” onayı kurumumuz tarafından yapılabilir)
  3. Eğitim başvuru dilekçesi (Kurumda doldurulmaktadır)
  4. İlk yardım Eğitmeni Yetki Belgesi
 • İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Uygulaması:
  Sertifikalı ilk yardım eğitici güncelleme eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Sertifikası” bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

  Sertifikalı ilk yardım eğitici güncelleme eğitim grupları Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

  Katılımcı sayısı 5 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların ilk yardım eğitimleri merkezimizde düzenlenen “Genel Katılımlı” programlarla gerçekleştirilmektedir. Genel Katılımlı eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

  Kurum-içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

  En az 5 katılımcısı olan kuruluşlar ilk yardım eğitici güncelleme eğitimini kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

 • İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Ücreti:
  Bakanlık sertifikalı ilk yardım eğitici eğitimi ücreti her ilin İl Sağlık Müdürlüklerinin ücret komisyonları tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

  Bakanlık, ilk yardım eğitici güncelleme eğitimin standartlarını ve kalitesini korumak amacıyla standart fiyat uygulamakta ve bu fiyatın herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin vermemektedir.

  Eğitimi veren ve eğitimi alan her kurum Bakanlığın belirlediği eğitim ücretine uymakla yükümlüdür. Bakanlıkça tespit edilen kural dışı uygulamalar sonucu eğitim kurumunun ruhsatı, eğitim alan kurumun sertifikaları iptal edilmektedir.

 • İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Sertifikası:
  Sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir (İlk Yardım Yönetmeliği madde 19).

  İlk yardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

  Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

 • İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sertifika Sınavı:
  İlk yardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır. Güncelleme Eğitimi sonrasında sınava tabi tutulmazlar.

  OED eğitimine sadece güncel ilk yardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.


Teşekkürler

Başvuru talebiniz başarıyla alındı. Ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Başvuru Formu

Benzer Ürünler

Yeni
Renk İlk Yardım

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Eğitimin Amacı:Daha önce Temel İlk Yardım Eğitimi alarak İlk Yardımcı Sertifikası alanların İlk Yard..

Yeni
Renk İlk Yardım

Temel İlk Yardım Bilgilendirme Semineri

Eğitimin Amacı: Belirli bir ilk yardım konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak isteyen kişiler ya da ..

Yeni
Renk İlk Yardım

Çocuklarda İlk Yardım Eğitim Semineri

İlk yardım bilinçli, doğru, süratli ve zamanında uygulanırsa birçok insanın ve çocuğun hayatı kurtul..

Yeni
Renk İlk Yardım

OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) Eğitimi

Eğitimin Amacı:OED Eğitimi, otomatik kalp şok cihazı adı da verilen ani kalp durmalarında kalbe elek..

Yeni
Renk İlk Yardım

İlk Yardım Eğitici Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Eğitimin Amacı:İlk yardım Eğitici Eğitimi programı, İlk yardım Yönetmeliği kapsamında; ilk yardım eğ..

menu